اولین دوره ی استانی تربیت مدرس جمعیت با حضور فعالین این حوزه در دو روز به صورت حضوری در شهرستان خرم آباد برگزار شد و کلاسهای مجازی آن تا پایان سال جاری به همت اداره کل تبلیغات استان لرستان و  اداره کل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است...

">

اولین دوره ی استانی تربیت مدرس جمعیت با حضور فعالین این حوزه در شهرستان خرم آباد برگزار شد.

اولین دوره ی استانی تربیت مدرس جمعیت با حضور فعالین این حوزه در دو روز به صورت حضوری در شهرستان خرم آباد برگزار شد و کلاسهای مجازی آن تا پایان سال جاری به همت اداره کل تبلیغات استان لرستان و  اداره کل آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در حال برگزاری است...

در این دوره به بررسی موضوعاتی از قبیل:
ابعاد پزشکی و باروری جمعیت
ابعاد فرهنگی اجتماعی جمعیت و باروری
ابعاد اقتصادی تغییرات جمعیتی
ابعاد سیاسی جمعیت
ابعاد تربیتی_روانشناختی خانواده
نگاه روانشناسی اسلامی به جمعیت
راهبردها و راهکارهای افزایش جمعیت
پاسخ به شبهات و روش های اقناع سازی پرداخته خواهد شد.

مخاطبین و فراگیرانی که در این دوره حضور دارند؛ دانش آموختگان رشته های پزشکی، جامعه شناسی، روانشناسی و مشاوره، اقتصاد، طلاب حوزه های علمیه و اساتید هیئت علمی دانشگاه ها می باشند.