جلسه ستاد فرهنگی خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع ارائه گزارش وضعیت موجود اجرای قانون در سازمان و برنامه های پیشنهادی جهت معاونت ها و موسسات سازمان؛ در سالن جلسات  معاونت فرهنگی و تبلیغ برگزار شد.

">

جلسه ستاد فرهنگی خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد

جلسه ستاد فرهنگی خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی با موضوع ارائه گزارش وضعیت موجود اجرای قانون در سازمان و برنامه های پیشنهادی جهت معاونت ها و موسسات سازمان؛ در سالن جلسات  معاونت فرهنگی و تبلیغ برگزار شد.

حجت‌الاسلام عزت زمانی به اهمیت موضوع جمعیت و اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه¬ی ستاد جمعیت سازمان پرداختند. در ادامه حجت الاسلام ابوترابی به ارائه‌ی ابعاد مختلف بحران جمعیت، سیاست¬های دشمن در این زمینه، سیاست های نظام در گذشته، به ضرورت اقدامات گسترده ی فرهنگی در این موضوع و همچنین فرصت بسیار اندکی که کشور جهت مقابله با بحران جمعیت دارد، پرداختند. پس از آن، سرفصل هایی را به عنوان پیشنهاد به بخش های مختلف سازمان ارائه دادند تا پس از مباحثه به مرحله‌ی عملیات برسد.

سپس حجت‌الاسلام قمی رئیس محترم سازمان ضمن تشکر از اقدامات ستاد جمیعت سازمان اظهار  داشتند تمامی بخش های اصلی سازمان و معاونت ها در موضوع جمعیت درگیر هستند و ترکیب فعلی اعضای جلسه (که شامل معاونین محترم، مدیران ستادی یا نمایندگان ایشان است) بیانگر اهمیت موضوع برای تمامی ارکان سازمان می باشد. با وجود کاهش شتاب سقوط جمعیتی در دو سال اخیر، اما مسئله همچنان حل نشده است و باید موضوع جمعیت همچنان به جِدّ پیگیری شود. نکته دیگر اینکه برخی مدعی می شوند که در زمینه‌ی جمعیت، دوگانه‌ای وجود دارد: «می خواهید حرف های گفتمانی بزنید یا مسئله را حل کنید؟» چنین دوگانه‌ای که به معنای تناقض این دو مقوله باشد، اساساً وجود ندارد. مسیر حل بحران جمعیت هم از گفتمان سازی می گذرد.

ایشان تصریح داشتند نکته‌ی بسیار مهم این است که باید در اقدامات بخش های مختلف سازمان در این عرصه، سرمایه گذاری ها (اعم از بودجه، برنامه، طراحی و اقدام) در مؤثرترین زمینه ها صورت گیرد. بنابراین باید به شکلی بسیار هدفمند و کاملاً نقطه زن در این زمینه عمل کرد.