مکتب امام

ضرورت بحث رسالت مهم سازمان تبلیغات اسلامی، بلکه به تعبیر دقیق تر، هدف از شکل¬گیری این سازمان (به حکم رهبر معظم انقلاب) تبلیغ و عرضه‌ی...

ادامه مطلب