کتاب «سه مجلس دینی؛ با موضوع شبهات فرزند آوری  در 54 صفحه، توسط «ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی» منتشر شد.

">

«سه مجلس دینی؛ با موضوع شبهات فرزند آوری» منتشر شد.

کتاب «سه مجلس دینی؛ با موضوع شبهات فرزند آوری  در 54 صفحه، توسط «ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی» منتشر شد.

کتاب «سه مجلس دینی؛ با موضوع شبهات فرزند آوری  در 54 صفحه، توسط «ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی» منتشر شد. در این مباحث به پاسخ برخی شبهات رایج در زمینه‌ی فرزندآوری پرداخته شده است تا فعالان اجتماعی در این زمینه بهتر بتوانند در اقناع افکار عمومی نقش آفرینی کنند.

القاء شبهه می‌تواند اثرات مثبت چندین ساعت بحث‌های ترویجی را از بین ببرد؛ چرا که به لحاظ تأثیرگذاری ذهنی دارای وزن  بیشتری است و به سرعت در ذهن عموم رسوب می‌کند. به همین دلیل، لازم است مبلغان نسبت به شبهات قابل طرح در مسئله جمعیت و فرزندآوری، اشراف کافی داشته باشند. بر این اساس در مجموعه حاضر به بررسی شبهات متعدد علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در موضوع فرزندآوری پرداخته شده است.

نویسنده در  پاسخ به هر یک از شبهات با توجه به ابعاد مختلف مسئله، سعی در ارائه استدلال منطقی، با مستندات علمی و همراه با رویکردی مبتنی بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام دارد.

 

 نسخه الکترونیکی این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

 

پایان.