مهارت فرزند پروری

تربیت فرزند صالح وظیفه ی مهمی است که بار اصلی آن بر دوش والدین است. عمل به این وظیفه نیازمند داشتن مهارت است. در این درس به بخشی از این...

ادامه مطلب
مهارت مخاطب شناسی با رویکرد نوجوان

فعالیت تربیتی با نوجوانان یکی از عرصه های مهمی است که در هر مسجد یا مجموعه، مبلغان با آن مواجه هستند و این فعالیت به طور طبیعی مسئله هایی...

ادامه مطلب
سبک زندگی اسلامی با رویکرد جامعه سازی

سبک زندگی یا Life Style تعاریف مختلفی دارد که یکی از آنها مجموعه کنش های (رفتارها و گفتارها) نهادینه در انسان ها است به طوری که این کنش ها به...

ادامه مطلب
آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است...

ادامه مطلب
شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق...

ادامه مطلب
آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم...

ادامه مطلب
روش های ایجاد مهارت معنوی و ایجاد انگیزه عبادی در مخاطب

یک از مهمترین مسائل که برای مبلغان دینی بسیار ضروری به نظر می رسد، روش های ایجاد مهارت معنوی است. این مهارت هم برای خود مبلغ کارآمد خواهد...

ادامه مطلب
فرهنگ عفاف و حجاب از منظر قرآن کریم

یکی از مهمترین مسائل فرهنگی جامعه اسلامی بحث فرهنگ عفاف و حجاب است. این مسئله به دلیل جایگاه مهمی که در دین و دین داری دارد و همچنین هجمه...

ادامه مطلب