مهارت های تبلیغ در مناطق مشترک (‌ویژه مناطق تلفیقی)

مهارت های تبلیغ در مناطق مشترک (‌ویژه مناطق تلفیقی)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"آشنایی با فرق اسلامی"

مبلغ دینی خصوصا در مناطقی که مذاهب و فرق مختلف زندگی می کنند، نیازمند آشنایی با اعتقادات و آداب و رسوم آن فرقه ها است؛ زیرا عدم آشنایی با...

"وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها "

افراط یکی از موانع جدی در وحدت اسلامی است. بررسی علت ها و آسیب های این پدیده می تواند ما را در مقابل آن مصون کند. همچنین افزایش سطح شناخت...

"شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک"

تبلیغ در مناطق مشترک یکی از مهمترین و ظریف ترین اقسام تبلیغ است که مهارت ویژه ای را می طلبد و هر مبلغی نمی تواند این مسئولیت مهم را انجام...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام محمد حاجی اسماعیلی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام کمالی
حجت الاسلام صفری
استاد و پژوهشگر نقد وهابیت
حجت الاسلام سعید صلح میرزایی
مسئول دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در قم

دوره های مرتبط