نگاه تمدنی به وحدت

نگاه تمدنی به وحدت

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"آشنایی با فرق اسلامی"

مبلغ دینی خصوصا در مناطقی که مذاهب و فرق مختلف زندگی می کنند، نیازمند آشنایی با اعتقادات و آداب و رسوم آن فرقه ها است؛ زیرا عدم آشنایی با...

"شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک"

تبلیغ در مناطق مشترک یکی از مهمترین و ظریف ترین اقسام تبلیغ است که مهارت ویژه ای را می طلبد و هر مبلغی نمی تواند این مسئولیت مهم را انجام...

"وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها "

افراط یکی از موانع جدی در وحدت اسلامی است. بررسی علت ها و آسیب های این پدیده می تواند ما را در مقابل آن مصون کند. همچنین افزایش سطح شناخت...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام صفری
استاد و پژوهشگر نقد وهابیت
حجت الاسلام محمد حاجی اسماعیلی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام کمالی