مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب

ارتباط یکی از لوازم زندگی است که تصور زندگی بدون ارتباط دشواری و غیر ممکن بودن آن را برای ما روشن می کند. یکی از مهارت های مورد نیاز برای...

ادامه مطلب
شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده 2

خانواده یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در ساختن جوامع بزرگتر نقش اساسی دارد. به همین دلیل لازم است که زمینه های لازم برای تشکیل...

ادامه مطلب
شیوه های تفاهم و تعامل در خانواده

خانواده یکی از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در ساختن جوامع بزرگتر نقش اساسی دارد. به همین دلیل لازم است که زمینه های لازم برای تشکیل...

ادامه مطلب
اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی

خانواده مهم ترین و بنیادی ترین تشکیل دهنده ی یک جامعه بزرگ است که اعتقادات و باور های دینی در کیفیت شکل گیری آن تاثیر بسزایی دارد. به همین...

ادامه مطلب
عوامل تحکیم خانواده

در زندگی هر زوجی ممکن است مشکلات و تعارضاتی وجود داشته باشد. عدم مدیریت این تعارضات و نداشتن این مهارت باعث افزایش آمار طلاق شده است و در...

ادامه مطلب
مهارت اقتصادی خانواده

یکی از عواملی که در ایام شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است اقتصاد است که در ابعاد مختلف از جمله خانواده تاثیرات جدی آن را می بینیم. این...

ادامه مطلب
مراقبت های اخلاقی خانواده در شرایط بیماری کرونا

در شرایط خاصی که شیوع بیماری کرونا برای ما ایجاد کرده است، این تغییرات رعایت برخی اصول اخلاقی را برای ما پررنگ تر می کند. چرا که تغییر در...

ادامه مطلب
امیدبخشی در خانواده

حفظ امید خانواده یکی از راهکارهایی است که می تواند سلامت روحی خانواده را تامین کند. تغییر و تحولاتی که ناامیدی در روند زندگی خانواده ها...

ادامه مطلب
مهارت رفع افسردگی

عامل مهمی که در ایام کرونا در زندگی انسان ها اثر می گذارد، ابتلا به افسردگی های روحی است. در این درس ما ابتدا تلاش خواهيم كرد با تعريف،...

ادامه مطلب
مهارت حل مسئله در ایام کرونا

مهارتی که در ایام شیوع کرونا به آن بیش از پیش نیاز داریم مهارت حل مسئله است. زیرا که تغییراتی که در زندگی ما ایجاد کرده است باعث مواجه شدن...

ادامه مطلب
مهارت فرزند پروری

تربیت فرزند صالح وظیفه ی مهمی است که بار اصلی آن بر دوش والدین است. عمل به این وظیفه نیازمند داشتن مهارت است. در این درس به بخشی از این...

ادامه مطلب
جمعیت و فرزندآوری

وضعیت جمعیتی کشورمان یکی از مسائل مهمی است که همه ی آحاد جامعه باید نسبت به آن اطلاع داشته و وظایف خود را برای بهبود آن و جلوگیری از تحقق...

ادامه مطلب