طرح هدات (2)

طرح هدات (2)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"ظرافتها و نکات تبلیغی (2)"

مبلغان دین، با توجه به جایگاه اجتماعی شان نیازمند رسیدگی ها و مراقبت هایی اند که نسبت به خودشان باید داشته باشند. در این درس که تحت عنوان...

"شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی"

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق...

"آشنایی با بسترهای تبلیغ نوین"

با توجه به تغییراتی که در عرصه ارتباطات در جهان اتفاق افتاده است ضرورت دارد تبلیغ دین هم در قالب های جدید ارتباطی محقق شود تا بستر ارتباط...

"روش تبلیغ دینی در فضای مجازی"

فضای مجازی عرصه ای است که امروزه شاید بیشتر از فضای حقیقی مورد اهمیت باشد؛ به دلیل کثرت کاربران و شیوع فضای مجازی و اثرگذاری بیشتر آن. به...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام محمد رضا ادیب زاده
مدیر حوزه علوم انسانی دانشگاه تهران
حجت الاسلام احمدحسین شریفی
عضو هیئت علمی
حجت الاسلام مصطفی طالبی
کارشناس رسانه و فضای مجازی
حجت الاسلام مسعود آذربایجانی
عضو هیئت علمی
جناب آقای سیدمحسن بنی هاشمی
استاد دانشگاه صدا و سیما

دوره های مرتبط