اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی

اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی

توضیحات مختصر

خانواده مهم ترین و بنیادی ترین تشکیل دهنده ی یک جامعه بزرگ است که اعتقادات و باور های دینی در کیفیت شکل گیری آن تاثیر بسزایی دارد. به همین دلیل لازم است ضمن آگاهی از تعریف این نهاد مهم، تفاوت نگاه اسلام و ادیان آسمانی و در مقابل تمدن الحادی و غربی به آن را بدانیم و همچنین ثمرات تشکیل خانواده سالم را نیز بررسی کنیم. برای دست یابی به این شناخت های مهم مجموعه دروس اهمیت خانواده و نقش آن در جامعه اسلامی برای آشنایی دقیق تر مبلغان دینی در هفت درس ارائه می گردد.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • تعریف نهاد خانواده
  • ضرورت پرداختن به نهاد خانواده
  • خاستگاه خانواده
  • رویکرد اسلام به خانواده
  • ثمرات خانواده در نگاه اسلام

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی

استاد حوزه و دانشگاه

کلمات کلیدی