مهارت ارتباط مؤثر و هنر اقناع مخاطب

ارتباط یکی از لوازم زندگی است که تصور زندگی بدون ارتباط دشواری و غیر ممکن بودن آن را برای ما روشن می کند. یکی از مهارت های مورد نیاز برای...

ادامه مطلب
روش های ایجاد مهارت معنوی و ایجاد انگیزه عبادی در مخاطب

یک از مهمترین مسائل که برای مبلغان دینی بسیار ضروری به نظر می رسد، روش های ایجاد مهارت معنوی است. این مهارت هم برای خود مبلغ کارآمد خواهد...

ادامه مطلب
مهارت ارتباط مؤثر با موثرین روستا

گام اول در یک تبلیغ موفق، برقراری ارتباط مؤثر با مخاطبین است. ارتباط مؤثر تنها با یک سخنرانی و ارتباط در مسجد حاصل نمی شود و باید یک مبلغ...

ادامه مطلب
آشنایی با بسترهای تبلیغ نوین

با توجه به تغییراتی که در عرصه ارتباطات در جهان اتفاق افتاده است ضرورت دارد تبلیغ دین هم در قالب های جدید ارتباطی محقق شود تا بستر ارتباط...

ادامه مطلب
مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی

عامل اصلی موفقیت در مدیریت، بهره گیری از شیوه صحیح است. برای ایجاد تمدن اسلامی شیوه ی صحیحی که باید مورد استفاده در بخش های بزرگ و کوچک...

ادامه مطلب
آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است...

ادامه مطلب
روش آموزش احکام

یکی از بخش های معارف دینی در کنار عقائد و اخلاق اسلامی، احکام است. آشنایی با احکام فقهی برای مبلغ دینی یک ضرورت است و یک مبلغ نباید صرفاً...

ادامه مطلب
مهارت روضه خوانی

روضه و توسل به اهل بیت بخش مهمی از معارف دینی است که مردم نیز در جامعه ی شیعی به آن علاقه مندند. روضه و توسل علاوه بر افزایش سطح معرفت دینی،...

ادامه مطلب
آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم...

ادامه مطلب
مهارت اقتصادی خانواده

یکی از عواملی که در ایام شیوع کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است اقتصاد است که در ابعاد مختلف از جمله خانواده تاثیرات جدی آن را می بینیم. این...

ادامه مطلب
مراقبت های اخلاقی خانواده در شرایط بیماری کرونا

در شرایط خاصی که شیوع بیماری کرونا برای ما ایجاد کرده است، این تغییرات رعایت برخی اصول اخلاقی را برای ما پررنگ تر می کند. چرا که تغییر در...

ادامه مطلب
مهارت حل مسئله در ایام کرونا

مهارتی که در ایام شیوع کرونا به آن بیش از پیش نیاز داریم مهارت حل مسئله است. زیرا که تغییراتی که در زندگی ما ایجاد کرده است باعث مواجه شدن...

ادامه مطلب