آشنایی با فرق اسلامی

مبلغ دینی خصوصا در مناطقی که مذاهب و فرق مختلف زندگی می کنند، نیازمند آشنایی با اعتقادات و آداب و رسوم آن فرقه ها است؛ زیرا عدم آشنایی با...

ادامه مطلب
شیوه های تبلیغ در مناطق مشترک

تبلیغ در مناطق مشترک یکی از مهمترین و ظریف ترین اقسام تبلیغ است که مهارت ویژه ای را می طلبد و هر مبلغی نمی تواند این مسئولیت مهم را انجام...

ادامه مطلب
وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها

افراط یکی از موانع جدی در وحدت اسلامی است. بررسی علت ها و آسیب های این پدیده می تواند ما را در مقابل آن مصون کند. همچنین افزایش سطح شناخت...

ادامه مطلب