روش آموزش احکام

یکی از بخش های معارف دینی در کنار عقائد و اخلاق اسلامی، احکام است. آشنایی با احکام فقهی برای مبلغ دینی یک ضرورت است و یک مبلغ نباید صرفاً...

ادامه مطلب
احکام خمس

یکی از رسالتهای مهمی که به عهده مبلغین و روحانیون است، پاسخگویی به سوالات شرعی مردم می باشد و یکی از فرایض واجب که از پر مراجعه کننده ترین...

ادامه مطلب