سبک زندگی اسلامی با رویکرد جامعه سازی

سبک زندگی یا Life Style تعاریف مختلفی دارد که یکی از آنها مجموعه کنش های (رفتارها و گفتارها) نهادینه در انسان ها است به طوری که این کنش ها به...

ادامه مطلب
آسیب های احتمالی طرح امام روستا

یکی از مهمترین ارکان جامعه اسلامی طبق الگوی جامعه سازی پیامبر اکرم، امام جامعه است. امام جامعه در همه ی جوامع اسلامی از امت اسلامی تا یک...

ادامه مطلب
روش های ایجاد مهارت معنوی و ایجاد انگیزه عبادی در مخاطب

یک از مهمترین مسائل که برای مبلغان دینی بسیار ضروری به نظر می رسد، روش های ایجاد مهارت معنوی است. این مهارت هم برای خود مبلغ کارآمد خواهد...

ادامه مطلب
مراقبت های اخلاقی خانواده در شرایط بیماری کرونا

در شرایط خاصی که شیوع بیماری کرونا برای ما ایجاد کرده است، این تغییرات رعایت برخی اصول اخلاقی را برای ما پررنگ تر می کند. چرا که تغییر در...

ادامه مطلب
شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق...

ادامه مطلب