استاد سرکار خانم مریم اردبیلی

سرکار خانم مریم اردبیلی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

4

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

 • خرداد ۱۴۰۰
  جمعیت و فرزندآوری
  مبشران
  وضعیت جمعیتی کشورمان یکی از مسائل مهمی است که همه ی آحاد جامعه باید نسبت به آن اطلاع داشته و وظایف خود را برای بهبود آن و جلوگیری از تحقق بحران انجام دهند. در این درس مباحث مهمی در مورد وضعیت کنونی جمعیت کشور و هشدارهای آن و وظایفی که ارگان ها و آحاد مردم دارند را بررسی می کنیم .
 • مرداد ۱۴۰۱
 • آذر ۱۴۰۲
  جمعیت و فرزندآوری
  مرکز آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس
 • آذر ۱۴۰۲
  تناسب محتوای تبلیغی با مخاطب
  مرکز آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس