استاد حجت الاسلام سید محمد رضا موسوی نسب

حجت الاسلام سید محمد رضا موسوی نسب

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

2

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • اردیبهشت ۱۴۰۰
    روش های ایجاد مهارت معنوی و ایجاد انگیزه عبادی در مخاطب
    مبشران
    یک از مهمترین مسائل که برای مبلغان دینی بسیار ضروری به نظر می رسد، روش های ایجاد مهارت معنوی است. این مهارت هم برای خود مبلغ کارآمد خواهد بود هم برای مخاطبین تبلیغی او؛ به این صورت که اولا با تسلط بر آن ها و ایجاد مهارت معنوی در خود، به تقویت جنبه اخلاقی خودش می پردازد و ثانیا می داند با مخاطبین خود چگونه کار کند تا به رشد اخلاقی آن ها منجر شود. در این درس به معنا صحیح معنویت و مراحل ایجاد آن در انسان و سپس به راهکارهای عملی برای تحقق آن خواهیم پرداخت.