استاد حجت الاسلام سیفایی

حجت الاسلام سیفایی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

2

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

 • آذر ۱۴۰۰
  اسلام ناب
  مبشران
 • اسفند ۱۴۰۱
  وحدت در مکتب امام خمینی
  مبشران
  وحدت بین مذاهب اسلامی (بلکه وحدت بین ادیان توحیدی) از مباحث بحث برانگیز در دنیای اسلام و حوزه علمیه (خصوصاً به لحاظ نظری) بوده است. فارغ از جریاناتی که اساساً مخالف وحدت بوده و هستند(مذاهب غیرِ شیعه‌ی اثنی عشری را دشمن خود می¬پندارند) امروزه خودِ مقوله‌ی وحدت، سلسله مراتبی دارد. برخی وحدت را چیزی بیش از تعایش سلمی (همزیستی مسالمت آمیز) نمی‌دانند و قائلند که فقط نباید با اهل سنت درگیر شد(یعنی نباید ارتباط بیشتری با آنها داشت!). درحالیکه در مکتب امام خمینی (ره) کمترین حد وحدت، زندگی مسالمت آمیز مذاهب در کنار هم است و حد اعلای آن، تحقق بخشیدن به تمدن اسلامی در کنار هم است. در این درس معنا و حدود وحدت تبیین می شود و بررسی می¬شود که چگونه می¬توان ضمن حفظ وحدت، با استکبار جهانی مبارزه کرد.