دوره تربیتی کنشگر جوانی جمعیت ( آذربایجان شرقی)

دوره تربیتی کنشگر جوانی جمعیت ( آذربایجان شرقی)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام صادقی سرشت
روان شناس
حجت الاسلام سید اسماعیل علوی
جناب آقای محمد جواد توکلی
جناب آقای دکتر هادی عرب
سرکار خانم دکتر مرضیه لباف
جناب آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری
حجت الاسلام علی ابوترابی
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه