نماز و خانواده

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام محمدعلی جابری
نویسنده و پژوهشگر مذهبی
حجت الاسلام علی اصغر آیتی
حجت الاسلام زارعی
حجت الاسلام محمد کاظمی
کارشناس و استاد مرکز تخصصی نماز
حجت الاسلام محمد رحیمی
کارشناس فرهنگی ستاد اقامه نماز حوزه علمیه قم
حجت الاسلام علی اکبر وحیدی
استاد برجسته مرکز تخصصی نماز