امت محمد(ص) :‌ بررسی مباحث پیرامون وحدت تشیع و اهل سنت

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام اسماعیل اقبالی
حجت الاسلام احمد کوثری
دانش آموخته حوزه علمیه قم
حجت الاسلام رضا وکیلی
دانش آموخته حوزه علمیه قم
حجت الاسلام حسین شجاعی
دانش آموخته حوزه علمیه قم
حجت الاسلام حسین قیصری
دانش آموخته حوزه علمیه قم

دوره های مرتبط