ویژه برنامه گفتگویی صراط (منشور روحانیت)

ویژه برنامه گفتگویی صراط (منشور روحانیت)

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام عبدالله محمدی
هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه اسلامی
حجت الاسلام محمد رضا طاهری
معلون فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی
حجت الاسلام محمد عرب صالحی
مدیر پژوهشکده حکمت و دین پژوهی
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی
آیت الله محمود رجبی
رئیس موسسه علمی پژوهشی امام خمینی رحمه الله علیه
حجت الاسلام محمود محققیان
مدیر مراکز فرهنگی تربیتی حوزه علمیه قم
حجت الاسلام احمد فقیهی
هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
حجت الاسلام احمد ابوترابی
رئیس مرکز دایره المعارف علوم عقلی اسلامی
حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی
هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجت الاسلام ذوعلم
استادیار گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی
حجت الاسلام مهدی فرزین
مدیر موسسه پژوهشی امیر المومنین

دوره های مرتبط