طلاب مبلغه استان خراسان رضوی

طلاب مبلغه استان خراسان رضوی

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"جمعیت و فرزندآوری"

وضعیت جمعیتی کشورمان یکی از مسائل مهمی است که همه ی آحاد جامعه باید نسبت به آن اطلاع داشته و وظایف خود را برای بهبود آن و جلوگیری از تحقق...

"سن ایمن بارداری و عوارض داروهای پیشگیری از بارداری"

در خصوص مسئله بارداری باورهای نادرستی در جامعه ما وجود دارد که به هیچ وجه استناد پزشکی دقیق ندارد. از این رو لازم است مبلغات در این موضوع...

دسته بندی این دوره

مدرسین

سرکار خانم مریم اردبیلی
پزشک و مشاور امور بانوان شهردار تهران
سرکار خانم شبانی
پزشک عمومی
سرکار خانم قاسم پور
پزشک عمومی