دوره مقدماتی تربیت استاد وحدت اسلامی (مرحله غیر حضوری)

دسته بندی این دوره

مدرس

حجت الاسلام فرمانیان
رئیس دانشکده مذاهب اسلامی