بسته آموزشی خانه مادری

بسته آموزشی خانه مادری

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام پیردهقان
حجت الاسلام علی اکبر وحیدی
استاد برجسته مرکز تخصصی نماز
سرکار خانم مریم معین الاسلام
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام رحیملو
حجت الاسلام سجاد زینعلیان
حجت الاسلام علی ابوترابی
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)
سرکار خانم مریم اردبیلی
پزشک و مشاور امور بانوان شهردار تهران
سرکار خانم فاطمه فرخنده
مدرس حوزه علمیه خواهران
جناب آقای حسین عباسی فر
تهیه کننده و کارگردان
حجت الاسلام صادقی سرشت
روان شناس
سرکار خانم مرضیه علوی
مبلغ و مدرس حوزه خواهران
سر کار خانم رقیه درویشی