دوره آموزشی پاسخ به شبهات

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام رضا پوراسمعیل
حجت الاسلام عبدلله محمدی پارسا
دانش آموخته حوزه علمیه و دکتری مدرسی معارف اسلامی
حجت الاسلام سعادت پرور
حجت الاسلام سید علی حسنی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام سیدعلی حسنی
حجت الاسلام محمد محسنی
حجت الاسلام سید محمد محسن میرمرشدی
دکتری فلسفه

دوره های مرتبط