تحولات جهان اسلام

تحولات جهان اسلام

توضیحات مختصر

شرح دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام سید ابراهیم معصومی
جناب آقای محمد رضا حضوربخش
پژوهشگر مطالعات آمریکای شمالی
جناب آقای کهندانی
سرکارخانم زهرا سادات میر جعفری
دکتری مطالعات زنان
جناب آقای رسول نوروزی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
حجت الاسلام محمد احمدی
پژوهشگر میز افریقا مجمع جهانی اهل بیت ع
حجت الاسلام محمد خدادادی
معاون بین الملل دانشکده هدی
حجت الاسلام عبدلله محمدی پارسا
دانش آموخته حوزه علمیه و دکتری مدرسی معارف اسلامی

دوره های مرتبط