تربیت کنشگر جمعیت (‌ ویژه محرم الحرام 1445 )

تربیت کنشگر جمعیت (‌ ویژه محرم الحرام 1445 )

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام صادقی سرشت
روان شناس
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه
جناب آقای محمد جواد توکلی
جناب آقای دکتر هادی عرب
جناب آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری
سرکار خانم دکتر مرضیه لباف
حجت الاسلام سید اسماعیل علوی
حجت الاسلام علی ابوترابی
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)
حجت الاسلام رسول ساکی