دوره آموزشی مبلغین جمعیت

مدرسین

جناب آقای محمد جواد توکلی
سرکار خانم دکتر مرضیه لباف
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام سید اسماعیل علوی
جناب آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری
جناب آقای دکتر هادی عرب
حجت الاسلام علی ابوترابی
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)
سر کار خانم رقیه درویشی