دوره آموزشی مبلغین جمعیت

دسته بندی این دوره

مدرسین

جناب آقای محمد جواد توکلی
سرکار خانم دکتر مرضیه لباف
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
استاد حوزه و دانشگاه
حجت الاسلام سید اسماعیل علوی
جناب آقای پروفسور محمد اسماعیل اکبری
جناب آقای دکتر هادی عرب
حجت الاسلام علی ابوترابی
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره)