دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام محمد علی رنجبر
حجت الاسلام محمد محسنی
حجت الاسلام سعید صلح میرزایی
مسئول دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در قم
علی اصغر سیاحت
جناب آقای حسین عباسی فرد
تهیه کننده و کارگردان

دوره های مرتبط