مدیریت خانه ، تحصیل و تبلیغ

مدیریت خانه ، تحصیل و تبلیغ

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

سرکارخانم جلالی

کلمات کلیدی