جمعیت و فرزندآوری

جمعیت و فرزندآوری

توضیحات مختصر

وضعیت جمعیتی کشورمان یکی از مسائل مهمی است که همه ی آحاد جامعه باید نسبت به آن اطلاع داشته و وظایف خود را برای بهبود آن و جلوگیری از تحقق بحران انجام دهند. در این درس مباحث مهمی در مورد وضعیت کنونی جمعیت کشور و هشدارهای آن و وظایفی که ارگان ها و آحاد مردم دارند را بررسی می کنیم .

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • بررسی آماری جمعیت کشور
  • گذار باروری و جمعیتی در کشورهای غربی
  • پیامدهای کاهش نرخ باروری و فرزندآوری
  • اثرگذاری پیشران اقتصادی بر جمعیت
  • پیشران فرهنگی مهم¬ترین عامل اثرگذار بر نرخ جمعیت
  • خرافه¬های عمومی در مورد باروری و فرزند آوری
  • اقدامات عملی و فرهنگی برای افزایش نرخ جمعیت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

سرکار خانم مریم اردبیلی

پزشک و مشاور امور بانوان شهردار تهران

درس های مرتبط

کلمات کلیدی