وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها

وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها

توضیحات مختصر

افراط یکی از موانع جدی در وحدت اسلامی است. بررسی علت ها و آسیب های این پدیده می تواند ما را در مقابل آن مصون کند. همچنین افزایش سطح شناخت مبلغان در این زمینه و آشنایی با رویکردهای وحدت اسلامی می تواند مسیر آن ها را در جهت تبلیغ دین روشن تر کند و سبک نوینی از تبلیغ را برای آنها در ادامه داشته باشد. در این درس مانع افراط گرایی در وحدت اسلامی و نحوه ی صحیح مقابله با آن بحث شده است.

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

  • علل افراط گرایی
  • آسیب های افراط گرایی
  • رویکردهای وحدت و مبارزه با افراط گرایی

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام میثم صفری

استاد و پژوهشگر نقد وهابیت

کلمات کلیدی