ارتباط موثر در بانوان

ارتباط موثر در بانوان

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

سر کار خانم رقیه درویشی

کلمات کلیدی