تناسب محتوای تبلیغی با مخاطب

تناسب محتوای تبلیغی با مخاطب

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

سرکار خانم مریم اردبیلی

پزشک و مشاور امور بانوان شهردار تهران

درس های مرتبط

کلمات کلیدی