شناخت چالش های فکری و شناختی جوانان

شناخت چالش های فکری و شناختی جوانان

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام عبدلله محمدی پارسا

دانش آموخته حوزه علمیه و دکتری مدرسی معارف اسلامی

کلمات کلیدی