تقویت محتوای معارف اسلامی در مجامع علمی کشور

تقویت محتوای معارف اسلامی در مجامع علمی کشور

توضیحات مختصر

این درس در کدام دوره ها وجود دارد ؟

آنچه یاد خواهید گرفت

دسته بندی این درس

پیش نیاز های این درس

مدرس

حجت الاسلام محمد رضا حضوربخش

پژوهشگر مطالعات آمریکای شمالی

درس های مرتبط

کلمات کلیدی