بازگشت

مشاهده کتاب

بیانیه گام دوم انقلاب
  • نویسنده : بدون نویسنده
  • دسته ی : انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب در آستانه چهل سال دوم انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری سفارش موکد بر ترویج این بیانیه دارند.
دانلود