بازگشت

مشاهده خبر

«روش سخنرانی دینی»
خلاصه خبر

دوره مهارت های تبلیغی


تبلیغ اثرگذار دو پایه دارد: 
«چه بگوییم؟» (محتوا)
و «چگونه بگوییم؟» (شیوۀ بیان). 
روان‌شناسی تبلیغ می‌گوید که بخش مهمی از انتقال سخن به مخاطب، در تصویرسازی و لحن سخنران نهفته است.
در این دوره، با مهم‌ترین عوامل کیفیت سخنرانی آشنا خواهیم شد.
«روش سخنرانی»
استاد: حجت‌الاسلام حسینی
۵ جلسه (به‌مدت ۱۲۰ دقیقه)
نوع دوره: غیرحضوری (تصویری)

متن خبر