بازگشت

مشاهده خبر

مهلت ثبت نام در سامانه آموزشی مبشران تمدید شد.
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی آموزش سازمان تبلیغات اسلامی،مهلت ثبت نام در سامانه آموزشی مبشران و آزمون بسته اول مقدماتی تا 29 اسفند ماه تمدید شد

متن خبر

به گزارش روابط عمومی آموزش سازمان تبلیغات اسلامی،با توجه به مشکلات پیش آمده به خاطر ویروس کرونا به استحضار میرساند آزمون بسته اول تا ۱۰ روز دیگر نیز تمدید شد و عزیزانی که به هر دلیلی نتوانستند در آزمون شرکت کنند و یا در آزمون نمره قبولی کسب نکرده اند میتوانند تا ۲۹ اسفند در این آزمون شرکت کنند ...
همچنین به استحضار میرساند آزمون بسته دوم از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین باز میباشد و عزیزان میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند
اداره کل آموزش سازمان تبلیغات
سامانه آموزش مجازی مبشران