بازگشت

مشاهده خبر

آغاز برگزاری دوره غیر حضوری بسته دوم آموزشی مبشران در نیمه اسفندماه
خلاصه خبر مدیرکل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی از آغاز دوره غیر حضوری بسته دوم مرحله مقدماتی دوره آموزشی مبشران در نیمه اسفند ماه برای روحانیون مستقر سراسر کشور خبر داد.
متن خبر