بازگشت

مشاهده خبر

رایزنی همکاری مابین اداره کل آموزش سازمان تبلیغات و اداره کل آموزش های الکترونیکی دانشگاه ادیان و مذ
خلاصه خبر به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات در جهت هم‌افزا عمل‌کردن و مشارکت در فعالیت‌ها، جلسه ای جهت همکاری بین سازمان تبلیغات اسلامی و دانشگاه ادیان و مذاهب تشکیل شد.
متن خبر