بازگشت

مشاهده خبر

رایزنی همکاری مابین مدیرکل آموزش و رئیس دارالقران الکریم سازمان تبلیغات اسلامی
خلاصه خبر به منظور ارتقاء سطح قرآنی روحانیون مستقر سراسر کشور جلسه همکاری بین دارالقران الکریم و اداره کل آموزش سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.
متن خبر