بازگشت

اخبار

چشنواره بیان شیرین قرآن
«پرده‌خوانی»

دوره مهارت های تبلیغی


گفته‌اند که 
«آنچه با دیدن شود ادراک آن
سال‌ها نتوان نمودن با بیان». 
سخنرانی‌های امروزه را امکانات چندرسانه‌ای، جذاب‌تر و اثرگذارتر کرده است.
در شرایط خاص (مثل دوران شیوع کرونا)، دسترسیِ مخاطب به منبر دشوار می‌شود. مبلغ باید بتواند با بهره‌گیری از امکانات جدید و آشنایی با شیوه‌های نوین اجرا، این دسترسی را آسان کند. در این دوره، این امکانات و شیوه‌های جدید ارتباط را فرا می‌گیریم.
«پرده‌خوانی»
استاد: حجت‌الاسلام صالح‌پرور
۴ جلسه (به‌مدت ۱۲۰ دقیقه)
نوع دوره: غیرحضوری (تصویری)
.

«تبلیغ در فضای مجازی»

دوره  مهارت های تبلیغی


امروزه اینترنت در گوشه‌گوشۀ زندگی‌مان اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ حتی در منبر! بهره‌بردن از امکانات اینترنت، دشواری‌های تبلیغ سنتی در این دوران کرونازده را برایمان هموار می‌کند.
در این دوره، چندوچون تبلیغ در فضای مجازی را می‌آموزیم.
«تبلیغ در فضای مجازی»
استاد: حجت‌الاسلام طالبی
۴ جلسه (به‌مدت ۸۰ دقیقه)
نوع دوره: غیرحضوری

«روش سخنرانی دینی»

دوره مهارت های تبلیغی


تبلیغ اثرگذار دو پایه دارد: 
«چه بگوییم؟» (محتوا)
و «چگونه بگوییم؟» (شیوۀ بیان). 
روان‌شناسی تبلیغ می‌گوید که بخش مهمی از انتقال سخن به مخاطب، در تصویرسازی و لحن سخنران نهفته است.
در این دوره، با مهم‌ترین عوامل کیفیت سخنرانی آشنا خواهیم شد.
«روش سخنرانی»
استاد: حجت‌الاسلام حسینی
۵ جلسه (به‌مدت ۱۲۰ دقیقه)
نوع دوره: غیرحضوری (تصویری)

«ارتباط مؤثر»

دوره  مهارت های تبلیغی


«وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانی، یَفْقَهُوا قَوْلی» در این دعای قرآنیِ اول منبر، از خدا می‌خواهیم که راه گفتارمان را هموار کند تا مخاطب سخنمان را درست بفهمد. اجابت این دعا یعنی برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب.
هنر برقراری ارتباط از بایسته‌های زندگی امروز است و آموختنی. در این دوره، مبلغ می‌آموزد که چگونه کیفیت و کمیت ارتباط خود را با مخاطبانش ارتقا دهد و اعتمادشان را جلب کند.
«ارتباط مؤثر»
استاد: حجت‌الاسلام عزت‌طلب
۶ جلسه (به‌مدت ۱۲۰ دقیقه)
نوع دوره: غیرحضوری (تصویری)