استاد حجت الاسلام مهدی هادی

حجت الاسلام مهدی هادی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

3

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

 • خرداد ۱۴۰۰
  مهارت حل مسئله در ایام کرونا
  مبشران
  مهارتی که در ایام شیوع کرونا به آن بیش از پیش نیاز داریم مهارت حل مسئله است. زیرا که تغییراتی که در زندگی ما ایجاد کرده است باعث مواجه شدن ما با مسائل مختلف شده است. بنابراین یادگیری و یاددان مهارت حل مسئله در این ایام برای بهتر زندگی کردن به ما کمک خواهد کرد. در این درس به مهارت های حل مسئله و گام های آن پرداخته شده است.
 • فروردین ۱۴۰۱
  نشاط در خانواده
  مبشران
  هیجانات در زندگی انسان نقش مهمی دارند . یکی از این هیجانات که وجود آن در خانواده بسیار ضروری است نشاط و شادابی است . خانواده با نشاط کارآمدتر و اعضای خانواده در آن از رضایت بیشتری برخوردار هستند . نشاط مولفه ای مهم در سلامت روانی و معنوی است که حاکی از توانمندی افراد در کنترل هیجانات و عواطف دارد ...