استاد حجت الاسلام امیر بهاءالدین علایی نژاد

حجت الاسلام امیر بهاءالدین علایی نژاد

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

1

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • مهر ۱۴۰۰
    احکام خمس
    مبشران
    یکی از رسالتهای مهمی که به عهده مبلغین و روحانیون است، پاسخگویی به سوالات شرعی مردم می باشد و یکی از فرایض واجب که از پر مراجعه کننده ترین فروع فقهی به حساب می‌آید خمس است. با توجه به این که بر اساس دستورات دین اسلام، خمس عامل تطهیر اموال و پالایش روح انسانی است و همچنین تصرف در اموال نیازمند اجازه مرجع تقلید نسبت به مالی است که به آن خمس تعلق گرفته است، به همین دلیل دانستن مسائل خمس و نحوه محاسبه آن برای روحانیون و مبلغین بسیار ضروری است. علاوه بر احکام شبهات پیرامون خمس نیز مسئله مهمی است که در این مجموعه درس به آن پرداخته خواهد شد.