استاد حجت الاسلام مصطفی طالبی

حجت الاسلام مصطفی طالبی

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

8

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

 • اردیبهشت ۱۴۰۰
  آشنایی با بسترهای تبلیغ نوین
  مبشران
  با توجه به تغییراتی که در عرصه ارتباطات در جهان اتفاق افتاده است ضرورت دارد تبلیغ دین هم در قالب های جدید ارتباطی محقق شود تا بستر ارتباط حداکثری فراهم شود. برای این منظور مبلغ باید با مهارت ها و روش های نوین تبلیغی آشنا شود و با استفاده از آنها بتواند تبلیغ موثرتری داشته باشد. مهارت های نوشتاری مهارت های ارتباط تصویر و مهارت های گفتاری از مهمترین موارد روش های تبلیغ نوین هستند که در این درس ها به جزییات آن خواهیم پرداخت.
 • آبان ۱۴۰۰
  روش تبلیغ دینی در فضای مجازی
  مبشران
  فضای مجازی عرصه ای است که امروزه شاید بیشتر از فضای حقیقی مورد اهمیت باشد؛ به دلیل کثرت کاربران و شیوع فضای مجازی و اثرگذاری بیشتر آن. به همین دلیل یکی از نیازمندی ها و عرصه های اثرگذاری مبلغ دینی فضای مجازی است. فعالیت و تبلیغ در فضای مجازی نیازمند آگاهی از ظرافت هایی است که در این درسگفتار به آن خواهیم پرداخت.
 • آبان ۱۴۰۰
  سواد رسانه ( حوزه خواهران)
  حوزه علمیه خواهران
 • اردیبهشت ۱۴۰۲
 • اردیبهشت ۱۴۰۲
 • اردیبهشت ۱۴۰۲
 • اردیبهشت ۱۴۰۲
  سواد رسانه
  مبشران
 • خرداد ۱۴۰۲