استاد حجت الاسلام صفری

حجت الاسلام صفری

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

1

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • خرداد ۱۴۰۰
    وحدت اسلامی، فرصت ها و چالش ها
    مبشران
    افراط یکی از موانع جدی در وحدت اسلامی است. بررسی علت ها و آسیب های این پدیده می تواند ما را در مقابل آن مصون کند. همچنین افزایش سطح شناخت مبلغان در این زمینه و آشنایی با رویکردهای وحدت اسلامی می تواند مسیر آن ها را در جهت تبلیغ دین روشن تر کند و سبک نوینی از تبلیغ را برای آنها در ادامه داشته باشد. در این درس مانع افراط گرایی در وحدت اسلامی و نحوه ی صحیح مقابله با آن بحث شده است.