استاد حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده

حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده

0

تعداد جلسات

0

دقیقه های تدریس شده

1

تعداد عناوین تدریس شده

دروس استاد

  • خرداد ۱۴۰۰
    آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور
    مبشران
    یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم کند. مبلغ یا امام جماعت یا فعال فرهنگی اگر از این ظرفیت ها و شیوه ی راه اندازی یک مجموعه تربیتی مسجد محور مطلع باشد می تواند از این فرصت استفاده کرده و نتایج و بهره های خوبی داشته باشد. در این درس به روش های راه اندازی مجموعه های تربیتی مسجد محور اشاره شده است.