جلسه هم اندیشی معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات استان البرز با مربیان خانواده

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز گفت: يك قرارگاه خانواده در استان تشكيل وهر يك از مربيان طرح‌هاي پيشنهادي خودرا ارائه کنند؛ همچنین مقرر شد از ظرفيت مربيان در محافل ومجالس سخنراني و مشاوره استفاده شود.

حجت الاسلام صفوی، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی البرز، با اشاره به نشست مشتركی درمورخ 07 / 03 / 1401 که با حضور معاونت فرهنگي آموزشي و پژوهشي استان ومربيان خانواده استان درمحل اداره کل استان برگزار شد، گفت: از جمله اقدامات انجام شده در این نشست را می‌توان ارايه گزارشي از فرآيند اجراي طرح تربيت مربي خانواده توسط مسوول آموزش نام برد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: جمع‌بندي نظرات، پيشنهادات و انتقادات مربيان در خصوص این دوره از سوی مدعوین جلسه بررسی شد.

وی در ادامه ضمن تقدير و تشكر از مربيان خانواده، ادامه داد: در پایان این نشست گواهينامه‌هاي پايان دوره به شرکت کنندگان اهدا شد.

به گفته این مقام مسؤول مقرر شد يك قرارگاه خانواده در استان تشكيل وهر يك از مربيان طرح‌هاي پيشنهادي خودرا ارائه کنند؛ همچنین مقرر شد از ظرفيت مربيان در محافل ومجالس سخنراني و مشاوره استفاده شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی در پایان یادآور شد: مقرر شد با تشکیل اتاق فکر اعضا و کارشناسان جدید معرفی و به گروه دعوت شوند.