مدیریت هیات و مراکز فرهنگی

مدیریت هیات و مراکز فرهنگی

توضیحات مختصر

شرح دوره

دروس این دوره

"مهارت مدیریت جهادی در ایجاد تمدن اسلامی"

عامل اصلی موفقیت در مدیریت، بهره گیری از شیوه صحیح است. برای ایجاد تمدن اسلامی شیوه ی صحیحی که باید مورد استفاده در بخش های بزرگ و کوچک...

"نیازهای جامعه طراز انقلاب اسلامی"

نیازهای یک جامعه مطلوب و طراز انقلاب اسلامی چیست؟ چگونه می توان جامعه را متناسب با انقلاب اسلامی ساخت ؟ چه ویژگی هایی در آن جامعه باید به...

"شاخص های اسلام ناب در سبک زندگی"

مسئله تغییر سبک زندگی، مسئله ی مهمی است که دین اسلام به آن پرداخته است. این موضوع اگرچه دشوار است اما با رعایت قواعد و ضوابطی قابل تحقق...

"آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد "

بحث مهمی که ممکن است دغدغه ی هر مبلغ یا روحانی یا مدیر فرهنگی در مساجد باشد بحث آشنایی با آسیب های احتمالی مدیریت فرهنگی مسجد است. روشن است...

"آشنایی با مدل تربیتی مسجد محور"

یکی از بسترهای مناسب برای تربیت دینی مسجد است. مساجد و ظرفیت هایی که در آن وجود دارد می تواند زمینه ی بسیاری از فعالیت های تربیتی را فراهم...

دسته بندی این دوره

مدرسین

حجت الاسلام حامدمبینی
کارشناس و مدرس مباحث تربیتی
حجت الاسلام حسین جوشقانیان
مدیر موسسه سیره شهدا
حجت الاسلام سعید صلح میرزایی
مسئول دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در قم
حجت الاسلام احمدحسین شریفی
عضو هیئت علمی
حجت الاسلام محمد مهدی جزینی زاده
مدرس امور تربیتی
جناب آقای میثم لطیفی
رئیس امور استخدامی کل کشور
حجت الاسلام مرتضی وافی
رییس بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه
حجت الاسلام مهدی متقی فر
مدیر کل دفتر برنامه ریزی توسعه اجتماعی جوانان
حجت الاسلام واضحی
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی

دوره های مرتبط